regulamin zakupów

Postanowienia ogólne

Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem pod adresem www.moodjewels.pl.  

Operatorem sklepu jest firma MOOD JEWELLERY, zwana dalej SKLEPEM, z siedzibą w Warszawie przy ul. Przasnyskiej 6/1, nr NIP: 8491480679, REGON: 280380913

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

Zamówienia

1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej SKLEPU lub poczty elektronicznej na adres: kontakt@moodjewels.pl.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie rozpoczyna się nie później niż w następnym dniu roboczym.

4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Informacje dotyczące produktów w sklepie internetowym www.moodjewels.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu.

6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

7. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.

8. Wszystkie towary oferowane przez SKLEP są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

9. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest do chwili otrzymania przez SKLEP zapłaty za zamówienie. 10. Anulowanie zamówienia możliwe jest do chwili jego wysłania do Kupującego.

Ceny

10. Cena podana przy oferowanym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

11. Wszystkie ceny towarów oferowanych przez SKLEP obejmują należny podatek od towarów i usług (podatek VAT).

12. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

Gwarancja

14. Biorąc pod uwagę delikatność produktów, firma zastrzega, że naprawie gwarancyjnej nie podlegają rozerwane łańcuszki, bowiem uszkodzenia takie mogą powstać wyłącznie w wyniku niewłaściwego użytkowania. 

16. Elementy biżuterii MOOD wykonane są ze srebra próby 925.

Produkty złocone pokrywamy grubą warstwą 24k złota ale prosimy pamiętać, że w trakcie użytkowania biżuteria srebrna złocona podlega naturalnemu ścieraniu. Jest to normalne i nie jest powodem do reklamacji. 

Płatność

17. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278. 

Polityka Prywatności: 
Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

Dostawa

18. Dostawa zamówionego towaru realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL 19. Koszty dostawy ponosi Kupujący 

20. Czas realizacji zamówienia od 2 do 7 dni roboczych liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności (w przypadku przelewów i płatności kartą). 

20. Przed odbiorem zamówionego towaru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki i w razie zastrzeżeń zażądać od przewoźnika sporządzenia protokołu szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze SKLEPEM.

21. SKLEP nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może wycofać zamówienie.

Zwrot towaru

22. Zwrot towaru możliwy jest w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania produktu. Nienaruszona musi pozostać metka znajdująca się na łańcuszku lub sznurku.

Dane osobowe

23. Dane osobowe Kupujących oraz osób, które zarejestrowały konto w sklepie, nie są udostępniane osobom trzecim, a ich pozyskiwanie i gromadzenie ma na celu wyłącznie umożliwienie realizacji zamówień. 24. Administratorem danych osobowych jest MOOD JEWELLERY 25. Kupujący oraz osoby które zarejestrowały konto w sklepie mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Postanowienia końcowe

26. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Subscribe to our newsletter

Please enter your email address if you wish to receive infrequent updates about our stores and Shoplo.